iching.pl

I Ching Księga Przemian

to Ciekawa Droga do Mądrych Odpowiedzi
to Przestrzeń na Pytania, Odpowiedzi i Przemianę
Zapraszam Serdecznie !

Polityka prywatności oraz informacja o plikach Cookie

Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych na stronie iching.pl jest firma WIOSNA WOJCIECH NOWAK z siedzibą w Łódź, ul.Piękna 64/66, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 7251120136. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator danych oświadcza, iż zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z dostawcą hostingu.
 2. Czym zajmuje się strona iching.pl? Strona iching.pl dostarcza treści tekstowe i wizualne w szerokim zakresie tematycznym.
 3. Niniejsza polityka prywatności strony iching.pl odpowiada wymaganiom RODO. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane Osobowe

 1. Jeśli odwiedzisz naszą stronę, to przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dane osobowe zachowywane przez naszą stronę ograniczają się do treści wpisanego przez Ciebie tekstem pytania oraz uzyskanej automatycznie odpowiedzi tekstowej, plików cookie, anonimizowanych adresów IP, lokacji opartej o anonymizowane adresy ip osób odwiedzających naszą stronę internetową, daty i czasu odwiedzin naszej strony internetowej, oraz podstrony wejściowej i wyjściowej przez które osoba weszła i opuściła naszą stronę internetową.
 2. Wymienione w pkt 1 powyżej dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wiosnawojciechnowak@gmail.com
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Pliki cookies

 1. Witryna iching.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Jakie dane gromadzi w cookies strona iching.pl? Gromadzone dane: numer identyfikacyjny cookie, anonimizowany adres IP, lokalizacja pozyskana w oparciu o anonimizowany adres ip, informacja o czasie i dacie odwiedzin naszej strony, oraz adresy podstrony wejściowej i wyjściowej przez które osoba weszła i opuściła naszą stronę internetową.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych w celu optymalizacji działań strony iching.pl.
 4. Jak odwiedzający stronę iching.pl może dokonać rezygnacji z cookies? Aby zrezygnować z cookies na stronie iching.pl możesz:
  1. przejść na podstronę polityka prywatności na stronie iching.pl i wybrać opcję rezygnacji z cookies
  2. wyłączyć akceptację wszystkich cookies w przeglądarce internetowej na swoim urządzeniu
  3. wyłączyć akceptację cookies wyłącznie dla strony iching.pl w przeglądarce internetowej na swoim urządzeniu.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Wyłączenie śledzenia i anonimizacja wizyt na stronie.Jeśli spodobała ci się ta strona i uważasz, że jest wartościowa, zlinkuj się do nas, tutaj znajdziesz kod linku
Współredaguj iching.pl z nami, tylko dla fascynatów, napisz do nas

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zapraszamy ponownie


Polityka Prywatności